Çështje Tregtare

Posted on 24 CommentsPosted in Tregtare

Çështje Tregtare Studio Ligjore Agolli ofrn shërbime për çështje tregatre çdo lloj tipi dhe bisnesi. Shërbimet më të detajuara vijojnë si më poshtë: Themelimi dhe regjistrimi i shoq;rive tregtare, përgatitja e dokumentave ligjore, regjistrimi zyrave të përfaqësimit, kërkimi dhe analiza e shoqërive, transferimi i kuotave dhe aksioneve  Bashkimi dhe bashkimi me përthithje, likujdimi, shndërrimi i […]