Studio Ligjore Agolli

Çështje Administrative

Studio Ligjore Agolli ofron shërbime në lidhje me çështje administrative. Pergatitje e kerkesave drejtuar Gjykates se Apelit, Gjykates Kushtetuese, Gjykatave Nderkombetare ku aderon Republika e Shqiperise. Sherbime lidhur me zbatimin dhe ekzekutimin e vendimeve te Gjykatave.

  • Ankime të akteve ligjore
  • Hartim Dokumentash
  • Përfaqësim ligjor
  • Konsulencë Ligjore