Studio Ligjore Agolli

Rreth Nesh

Studio Ligjore Agolli, siguron per klientet keshilla ligjore te nje niveli te larte dhe sherbime cilesore, ne transaksionet e biznesit dhe ceshtjet tregtare ligjore. Ne ofrojme nje game te gjere sherbimesh, per te plotesuar nevojat e klienteve tane.

Studio Ligjore Agolli  me nje eksperience 13-vjeçare në fushën e të drejtës në qytetin e Durrësit por jo vetëm. Ndodhemi pranë Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres, Lagjia11, Rr. “Aleksander Goga”.

Eksperienca, perkushtimi dhe arritjet pozitive ne mbeshtetje te se drejtes, na kane bere te mundur bashkepunimin e vazhdueshem me:

  • Ministrine e Drejtesise – Ofrues te ndihmes ligjore falas
  • Shoqaten e Grave me Probleme Sociale Durres – Ofrimi i keshillimit ligjor, perpilim kerkese padie, perfaqesim e mbrojtje para Gjykates Rrethit Gjyqesor Durres per viktimat e dhunes ne marrdheniet familjare
  • USAID – Monitorues te Vendimeve te Gjykates