Çështje Tregtare

Posted on Leave a commentPosted in Tregtare

Çështje Tregtare Studio Ligjore Agolli ofrn shërbime për çështje tregatre çdo lloj tipi dhe bisnesi. Shërbimet më të detajuara vijojnë si më poshtë: Themelimi dhe regjistrimi i shoq;rive tregtare, përgatitja e dokumentave ligjore, regjistrimi zyrave të përfaqësimit, kërkimi dhe analiza e shoqërive, transferimi i kuotave dhe aksioneve  Bashkimi dhe bashkimi me përthithje, likujdimi, shndërrimi i […]