Çështje Administrative

Posted on 19 CommentsPosted in Administrative

Çështje Administrative Studio Ligjore Agolli ofron shërbime në lidhje me çështje administrative. Pergatitje e kerkesave drejtuar Gjykates se Apelit, Gjykates Kushtetuese, Gjykatave Nderkombetare ku aderon Republika e Shqiperise. Sherbime lidhur me zbatimin dhe ekzekutimin e vendimeve te Gjykatave. Ankime të akteve ligjore Hartim Dokumentash Përfaqësim ligjor Konsulencë Ligjore