Çështje Familjare

Posted on 14 CommentsPosted in Familjare

Çështje Familjare Studio Ligjore Agolli është e specializuar në proceset gjygjësore për zgjidhjen e martesës dhe pasojave të saj, e drejta e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore për fëmijët e mitur detyrimi ushqimor etj. Avokatët e studios kanë eksperience 13 vjeçare në ofrimin e mbrojtes për vikitmat e dhunës me bazë gjinore pranë gjykatave dhe institucioneve […]