studioagolli@gmail.com
Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
+355692089041

Na Ndiqni:

Greta Çela

Avokate

Jam diplomuar në bachelor për “Drejtësi” dhe master shkencor në  “E drejtë private”. Në vitin 2016 kam marrë titullin avokat dhe prej vitit 2020 jam pjesë e studio Ligjore “Agolli & Co”.

Të nderuar klientë! Ju nuk do të jeni vetëm një dosje tjetër për mua. Besimi që  më keni dhënë, më bëjnë të përfshihem në çdo rast dhe t’i përkushtohem mbrojtjes së interesave tuaja. Misioni ynë është që  t’ju ofrojmë ndihmë dhe mbështetje jo vetëm për përfitime të tanishme, por ju ndihmojmë  të rriteni në të ardhmen.

https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2022/04/LogoMakr-1EWhcO.png
Adresa 1 : Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
Adresa 2 : Lagjja Nr 2 Rruga A. Goga pranë Gjykates, Durres
+355692089041
studioagolli@gmail.com

Na Ndiqni:

FUSHAT E VEPRIMIT

Civile

Penale

Çeshtje te pronave

Administrative

Tregtare

Familjare