studioagolli@gmail.com
Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
+355692089041

Na Ndiqni:

Rezarta Agolli

Avokate

Ne kohën kur kam konkuruar në Fakultetin e Drejtësisë mendoja se do kontriboja në ndryshime të mëdha. Kanë kaluar shumë vite dhe jam e kënaqur që kam marrë pjese  18 vjet si avokate në sistemin e drejtesisë Shqiptare .Kam  mësuar nga ligji ,jam përballur me sfida, gabime ,keqkuptime,boshllëqe ligjore ,ndryshime drastike te ekonomise dhe legjislacionit. Konceptet e vjetra me  kane sfiduar dhe kam luftuar drejt realiteteve të reja.

Komunikimi me klientin, përballja me familjarët, paralelizmi mes ligjit dhe rastit ne shqyrtim më kane ulur me këmbë në tokë, duke menduar zgjidhjen më të mirë përballë ligjit më të keq dhe dënimit më të rëndë. Më kalimin e viteve kemi menduar si të japim një mbulim të plotë klientit që paraqitet te ne. Sot kemi mundesinë ta përfaqesojme në të gjitha fushat e së drejtës dhe të gjithë shkallët e gjykimit. Bazuar në projekte të rendesishme të partnereve tane, ne ofrojmë  edhe ndihmë ligjore falas në rastet e dhunes në marrdhëniet familjare dhe dhunës me bazë gjinore.

https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2022/04/LogoMakr-1EWhcO.png
Adresa 1 : Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
Adresa 2 : Lagjja Nr 2 Rruga A. Goga pranë Gjykates, Durres
+355692089041
studioagolli@gmail.com

Na Ndiqni:

FUSHAT E VEPRIMIT

Civile

Penale

Çeshtje te pronave

Administrative

Tregtare

Familjare